CZ

 / 

EN

Keramicko-sochařský kurz. Borovany 22.6. - 28.6.2008

nazaretdilna@centrum.cz
Vede Kateřina Ježková

Vedené meditativní modelování z hlíny pro všechny, kdo se chtějí o člověku i o všech živých bytostech dozvědět něco víc v prožitku při práci s hlínou. Vhodné nejen pro pedagogy, sociální pracovníky, mladé lidi, ale i pro všechny, kteří hledají svůj střed.

V první části kurzu se budeme věnovat fenoménům sil Života, tak jak se rytmicky i cyklicky ve své nepřetržitosti i střídání proměňují.

Budeme pracovat s větším kusem hlíny, abychom si uvědomili ve své vůli odpor tvárného materiálu, abychom s hlínou pracovali jako s živou bytostí, citem s ní spojeni a ztotožněni a v odstupu s pokorou k božskému stvoření můžeme prožít i tušit ve svém nitru nesčíslně mnoho vztahů našeho života ve spojení s celým božským stvořením.

V druhé části budeme stavět z hlíny keramickou hlavu, při této opět vedené činnosti budeme prožívat sami sebe v metamorfóze geneze člověka.

V první části kurzu v obrazech sedmi starověkých planet, zachycených pojmově v názvech sedmi dnů v týdnu dochovaných stále v některých jazycích evropské kultury, se budeme zabývat jednotlivými vlastnostmi každé z nich a společně objevovat jednotlivé fenomény spojující veškerý život v jeho jednotě a celistvosti.

V druhé části vyvrcholí naše úsilí keramickou hlavou s malým překvapením na závěr.


zpět